Viêm màng ngoài tim cấp trên điện tâm đồ

7/3/2012 11:06:00 AM
Sau ba tuần ST hạ xuống, T dẹt rồi âm, Khi có dịch, Thêm dấu hiệu điện thế thấp, Khi co thắt: P rộng, có móc và có rối loạn nhịp tim, nhất là rung nhĩ, có thể có điện thế thấp

Viêm màng ngoài tim cấp tính với đoạn PR thấp xuống (mũi tên)

Viêm màng ngoài tim cấp tính với đoạn PR thấp xuống (mũi tên)

Viêm màng ngoài tim cấp trên điện tâm đồ:

Cấp: ST chênh lên ở tất cả các chuyển đạo ngoại vi và trước tim. Sau ba tuần ST hạ xuống, T dẹt rồi âm.

Khi có dịch: Thêm dấu hiệu điện thế thấp.

Khi co thắt: P rộng, có móc và có rối loạn nhịp tim, nhất là rung nhĩ, có thể có điện thế thấp.

Thể mãn tính: T thấp hay hơi âm.