Wolff Parkinson White trên điện tâm đồ

2012-07-01 07:07 PM

Hội chứng Wolff Parkinson White bao gồm một phức bộ QRS giãn rộng đi kèm với một khoảng PQ ngắn lại. A, Wolff Parkinson White, B, Đường vị trí trong mô hình Wolff Parkinson White.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hội chứng Wolff Parkinson White bao gồm một phức bộ QRS giãn rộng đi kèm với một khoảng PQ ngắn lại.

Xuất hiện sóng delta.

Có thể gặp ở người không có bệnh tim hoặc một số bệnh nhiễm khuẩn, dị ứng, bệnh mạch vanh, thấp tim, tim bẩm sinh.

Hội chứng Wolff Parkinson White hay đi kèm với chứng tim nhanh trên thất kịch phát.

Wolff Parkinson White trên điện tâm đồ

A, Wolff Parkinson White. B, Đường vị trí trong mô hình Wolff Parkinson White dựa trên phân cực của sóng delta trên hình ảnh điện tâm đồ