Block nhánh trái với tổn thương cấp vùng trước vách

2012-07-01 08:26 PM

Xung điện từ nút xoang đầu tiên đi qua buồng trên của tim, tâm nhĩ, Sau đó nó đi qua một nhóm nhỏ các tế bào được gọi là nhĩ thất, AV, Nút AV kiểm tra xung và gửi nó xuống dưới được gọi là bó His.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tim có một nhịp tự nhiên được gọi là nhịp xoang, nút xoang sẽ gửi xung điện trong suốt quá trình tim hoạt động.

Xung điện từ nút xoang đầu tiên đi qua buồng trên của tim (tâm nhĩ). Sau đó nó đi qua một nhóm nhỏ các tế bào được gọi là nhĩ thất (AV). Nút AV kiểm tra xung và gửi nó xuống dưới được gọi là bó His. Các bó chia thành một nhánh bên phải và một nhánh trái, dẫn đến buồng dưới của tim (tâm thất).

Đôi khi một phần của hệ thống dẫn truyền của tim là "bị chặn". Nếu một xung bị chặn khi nó di chuyển qua nhánh bó his, được cho là có block nhánh.

Đối với tâm thất trái và phải co bóp cùng một lúc, một xung điện phải di chuyển xuống nhánh bó his bên phải và trái cùng một tốc độ. Nếu có block một trong các nhánh, xung điện được đi tới thất bằng một con đường khác. Khi điều này xảy ra, tốc độ và nhịp điệu của nhịp tim không bị ảnh hưởng, nhưng các xung bị chậm. Tâm thất vẫn sẽ co bóp, nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian vì sự chậm lại. Điều này làm chậm xung gây tâm thất co lại chậm hơn thất khác một phần nhỏ của một giây.

Các thuật ngữ y tế cho block nhánh có nguồn gốc từ những nhánh bị ảnh hưởng. Nếu block nằm ở nhánh bên phải, nó được gọi là block nhánh phải. Nếu block nằm ở nhánh bên trái, nó được gọi là block nhánh trái.

Block nhánh có thể bị gây ra bởi bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, hoặc bệnh van tim. Block nhánh cũng có thể xảy ra trong một trái tim khỏe mạnh.

Nếu không có bệnh tim gì khác, có thể không cảm thấy bất kỳ triệu chứng của block nhánh. Trong thực tế, một số người có thể bị block nhánh trong nhiều năm và không bao giờ biết rằng họ có nó. Ở những người có triệu chứng, họ có thể bị ngất (xỉu) hoặc cảm thấy như họ đang đến ngất xỉu (presyncope). 

Block nhánh có thể là một dấu hiệu cảnh báo, bệnh tim khác nặng hơn. Ví dụ, nó có thể có nghĩa là một phần nhỏ trong trái tim không nhận được đủ máu giàu oxy. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những người co block nhánh có thể có nguy cơ bị bệnh tim hơn so với những người không có nó.

Block nhánh trái với ST thay đổi do tổn thương cấp vùng trước vách trên hình ảnh điện tâm đồ

Block nhánh trái với ST thay đổi do tổn thương cấp vùng trước vách trên hình ảnh điện tâm đồ

Hệ thống dẫn truyền trong thất gồm ba phân nhánh:

Nhánh phải của bó His.

Phân nhánh trái trước.

Phân nhánh trái sau.

Có thể gặp block ở 3 phân nhánh, 2 phân nhánh hoặc 1 phân nhánh.

Block nhánh trái là rối loạn dẫn truyền nhẹ có thể trở thành nặng:

QRS ≥ 0,12 giây trong block hoàn toàn, nhỏ hơn 0,12 giây khi không hoàn toàn.

V5, V6 có dạng rộng, có móc, trát đậm với ST chênh xuống, sóng T âm và không có sóng Q.

V1, V2 có dạng QS hoặc rS với ST chênh lên và T dương.