Bệnh do các loài vi khuẩn Bartonella

2016-04-26 10:34 AM

Bệnh u mạch lan toả do trực khuẩn, là một trong những bệnh quan trọng do vi khuẩn Bartonella gây ra, Sốt chiến hào là bệnh sốt tái phát do rận truyền, tự khỏi do B. quintana gây ra.

Dựa vào cấu trúc tiểu thể của ARN, người ta đã phân nhóm các vi khuẩn α2 proteobacteria mà trước đây gọi là nhóm rochalimaea thành các vi khuẩn có tên Bartonella. Các vi khuẩn này (gồm B. quintana, B. henselae, B. Vinsonir và B. elizabethae) là nguyên nhân của nhiều hội chứng trên lâm sàng.

Bệnh u mạch lan toả do trực khuẩn, là một trong những bệnh quan trọng do vi khuẩn Bartonella gây ra. Sốt chiến hào là bệnh sốt tái phát do rận truyền, tự khỏi do B. quintana gây ra. Bệnh đã từng xảy ra thành đại dịch trong quân đội hoặc trong nhân dân, do bị rận đốt trong thời chiến tranh, và thành dịch nhỏ ở từng vùng rải rác, đặc biệt là ở Trung Mỹ. Người bị bệnh do bị nhiễm phân chấy rận có vi khuẩn vào qua vết đốt ở da. Triệu chứng bệnh xuất hiện đột ngột, sốt kéo dài 3 - 5 ngày, hết sốt rồi lại tái phát thành nhiều đợt. Bệnh nhân cảm thấy yếu mệt và đau dữ dội sau hố mắt, nhất là đau lưng và chân. Có thể có gan, lách to và ban dạng dát sẩn. Rất hay gặp thể bệnh không rõ triệu chứng lâm sàng và người lành mang vi khuẩn, cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh có sốt khác nhất là các bệnh tự lui như sốt xuất huyết Dengue, bệnh do leptospira, sốt rét, sốt tái phát và bệnh sốt mò. Thường là bệnh tự khỏi ngay cả khi không được điều trị.