Hemophila B: bệnh ưa chảy máu B

2016-11-17 11:25 PM

Hemophilia yếu tố IX được điều trị bằng yếu tố IX đâm đặc. Yếu tố VIII đậm đặc là không có hiệu quả trong thể bệnh hemophilia này, do vậy cần phải phân biệt giữa hai thể bệnh.

Những yếu tố cần thiết cho chẩn đoán

Di truyền kiểu liên kết nhiễm sắc thể X tính lặn, chỉ có nam giới mắc bệnh.

Hoạt độ của yếu tố đông IX có trị giá thấp.

Chẩy máu tại khớp tự phát            .

Nhận định chung

Hemophila B (bệnh Chiristmas, hemophilia yếu tố IX) là một rối loạn chảy máu di truyền do suy giảm yếu tố đông máu IX. Thường gặp nhất là yếu tố IX giảm về số lượng nhưng 1/3 các trường hợp thấy có một phần tử hoạt động bất thường về phương diện miễn dịch học. Thiếu hụt yếu tố IX có tần suất gặp bằng 1/7 so với hemophilia thiếu hụt yếu tố VIII nhưng bề ngoài về mặt lâm sàng và di truyền học thì hoàn toàn giống nhau. Thời gian thrombophastin một phần kéo dài và trị giá yếu tố IX giảm khi đo bằng các thử nghiệm yếu tố đặc hiệu. Những nét đặc biệt khác của labô cũng như đối với hemophilia yếu tố VIII.

Điều trị

Hemophilia yếu tố IX được điều trị bằng yếu tố IX đâm đặc. Yếu tố VIII đậm đặc là không có hiệu quả trong thể bệnh hemophilia này, do vậy cần phải phân biệt giữa hai thể bệnh. Cùng một liều lượng được áp dụng như đối với hemophilia yếu tố VIII, trừ ra thể tích truyền của yếu tố IX là gấp hai lần thể tích huyết tương và như vậy cần 80 đơn vị/ kg để đạt được trị giá 100%. Thêm nữa, nửa đời sống của yếu tố IX là 18 giờ. Vì vậy, để duy trì một bệnh nhân phải qua đại phẫu thuật, liều lượng sẽ là 80 đơn vị/kg (khoảng 6000 đơn vị) lúc đầu và sau đó là 40 đơn vị/kg (3000 đơn vị) mỗi 18 giờ. Trị giá của yếu tố phải được đo để bảo đảm rằng trị giá mong muốn đã đạt được và không có chất ức chế.

Không giống như yếu tố VIII đậm đặc, yếu tố IX đậm đặc lại có chứa một số protein khác, bao gồm yếu tố đông đã được hoạt hóa mà có lẽ tham gia vào nguy cơ huyết khối khi dùng nhiều lần yếu tố IX đậm đặc. Vì ngùy cơ huyết khối, cần chú ý hơn trong quyết định sử dụng chất đậm đặc này. Desmopressin acetat không được dùng tróng rối loạn này.

Tiên lượng

Tiên lượng của những bệnh nhân hemophilia yếu tố IX cũng giống như tiên lượng hemọphilia yếu tố VIII.