Ban nấm da: dị ứng hoặc nhạy cảm với nấm

6/18/2016 6:34:59 PM
Ngứa là triệu chứng duy nhất. Thương tổn cơ bản là từng nhóm mụn nước, thường khu trú ở mô cái và mô út. Đôi khi thương tổn khu trú ở mu bàn tay thậm chí có thể ở toàn thân.

Những điểm thiết yếu cho chẩn đoán

Thương tổn là các nhóm mụn nước, ngứa, khu trú ở hai bên và mặt duỗi của các ngón tay và lòng bàn tay.

Có nhiễm nấm ở một nơi nào đó trên cơ thể, thường ở chân.

Không có sợi nấm ở thương tổn.

Đánh giá chung

Ban nấm da là một rối loạn hiếm gặp mà chúng ta cần chú ý để chẩn đoán phân biệt với các thương tổn mụn nước, ở tay và ở chân. Đó là một phản ứng nhạy cảm thứ phát với một nhiễm nấm khu trú hoạt hóa ở một nơi nào đó trên cơ thể, mà thường gặp ở chân. Nấm hiện diện ở những thương tổn khởi phát nhưng không có ở thương tổn của ban nấm da. Tay là vị trí thương tổn hay gặp nhất. Nhưng ban nấm da cũng có thể gập ở vị trí khác.

Triệu chứng và dấu hiệu

Ngứa là triệu chứng duy nhất. Thương tổn cơ bản là từng nhóm mụn nước, thường khu trú ở mô cái và mô út. Đôi khi thương tổn khu trú ở mu bàn tay thậm chí có thể ở toàn thân.

Cận lâm sàng

Chẩn đoán tốt nhất dựa vào hình thái lâm sàng và sự đáp ứng điều trị. Test da Trichophytin thường dương tính, nhưng nó cũng có thể dương tính với các rối loạn khác. Test da Trichophytin âm tính có thể loại trừ được ban nấm da. Nuôi cấy ở những thương tổn khởi phát có xu hướng cho thấy loại nấm Trichophyton mentagrophytes hơn là Trìchophyton rubrum.

Chẩn đoán phân biệt

Ban nấm da cần phải được chẩn đoán phân biệt với những bệnh da có mụn nước ở tay đặc biệt với viêm da tiếp xúc, tổ đỉa, và viêm da ánh nắng do thuốc và phản ứng cùng dạng do những dát viêm như viêm da tiếp xúc ở một nơi nào đó trên cơ thể do độc tố cây thường xuân hoặc những nguyên nhân khác.

Điều trị

Điều trị phải dựa vào loại thương tổn. Nấm da khu trú khởi phát cần được điều trị bằng griseofulvin hoặc bằng biện pháp tại chỗ như đã mô tả ở chương nhiễm nấm. Tiêm triamcinolon acetonid liều duy nhất 40mg vào mông có thể ức chế được thương tổn thứ phát cho tới khi thương tổn khu trú ban đầu được điều trị khỏi.

Tiên lượng

Ban nấm da có thể xảy ra liên tiếp thành từng đợt và tái phát thường ít xảy ra, tuy nhiên, thương tổn sẽ sạch khi điều trị đúng các thương tổn ban đầu ở một nơi nào đó trên cơ thể.