Cơ chế bệnh sinh của rối loạn tiêu hóa ruột non

2022-07-25 10:30 AM

Tình trạng thiếu bài tiết tuyến tụy thường xuyên xảy ra ở những người bị viêm tụy, khi ống tụy bị tắc do sỏi mật ở nhú Vater, hoặc sau khi đầu tụy bị cắt bỏ vì của bệnh ác tính.

Tiêu hóa bất thường thức ăn trong ruột non - Suy tuyến tụy

Một nguyên nhân nghiêm trọng gây ra tình trạng tiêu hóa không bình thường là do tuyến tụy không tiết được dịch tụy vào ruột non. Tình trạng thiếu bài tiết tuyến tụy thường xuyên xảy ra (1) ở những người bị viêm tụy (sẽ thảo luận ở phần sau), (2) khi ống tụy bị tắc do sỏi mật ở nhú Vater, hoặc (3) sau khi đầu tụy bị cắt bỏ vì của bệnh ác tính.

Suy tuyến tụy dẫn đến giảm tiết trypsin, chymotrypsin, carboxypolypeptidase, amylase tụy, lipase tụy và một số enzym tiêu hóa khác. Nếu không có các enzym này, tới 60% chất béo đi vào ruột non có thể không được hấp thụ, cùng với 1/3 đến 1/2 lượng protein và carbohydrate. Kết quả là, một phần lớn thức ăn ăn vào không thể được sử dụng để cung cấp dinh dưỡng và phân nhiều mỡ sẽ được bài tiết ra ngoài.

Viêm tụy - Viêm tuyến tụy

Viêm tụy có thể xảy ra dưới dạng viêm tụy cấp tính hoặc viêm tụy mãn tính.

Nguyên nhân phổ biến nhất của viêm tụy là uống quá nhiều rượu, và nguyên nhân phổ biến thứ hai là do sỏi mật gây tắc nghẽn nhú Vater; hai nguyên nhân cùng nhau chiếm hơn 90 phần trăm của tất cả các trường hợp. Khi sỏi mật chặn nhú Vater, ống bài tiết chính từ tuyến tụy và ống mật chủ bị tắc nghẽn. Sau đó, các enzym tuyến tụy được đóng lại trong các ống dẫn và acini của tuyến tụy. Cuối cùng, trypsinogen tích tụ nhiều đến mức nó vượt qua chất ức chế trypsin trong dịch tiết và một lượng nhỏ trypsinogen được kích hoạt để tạo thành trypsin. Một khi điều này xảy ra, trypsin kích hoạt vẫn còn nhiều trypsinogen hơn, cũng như chymotrypsinogen và carboxypoly-peptidase, dẫn đến một vòng luẩn quẩn cho đến khi hầu hết các enzym phân giải protein trong ống tụy và acini được kích hoạt. Các enzym này tiêu hóa nhanh chóng các phần lớn của tuyến tụy, đôi khi phá hủy hoàn toàn và vĩnh viễn khả năng tiết enzym tiêu hóa của tuyến tụy.