Nghiệm pháp Tinel: tại sao và cơ chế hình thành

5/22/2020 3:03:00 PM

Trong hội chứng ống cổ tay, có sự tăng áp lực trong ống và làm tổn thương thần kinh giữa. Đều này làm thay đổi tính thấm của màng tế bào của thần kinh giữa tăng nhậy cảm.

Bệnh nhân cảm thấy dị cảm ở đầu ngón vùng thần kinh giữa chi phối, khám gõ vào cùng cổ tay. Nghiệm pháp Tinel không đặc hiệu cho tôn giáo thương thần kinh, thần kinh giữa nhưng cảm giác kim châm phát sinh từ tổn thương.

Hình. Gõ vào cổ tay gây cảm giác kim châm ở các ngón tay

Gõ vào cổ tay gây cảm giác kim châm ở các ngón tay

Nguyên nhân

Bất kể nguyên nhân nào gây nên hội chứng đường hầm cổ tay.

Cơ chế

Thay đổi tính nhậy cảm của màng tế bào được cho là nguyên nhân gây cảm giác dị cảm ở đầu ngón tay

Hình. Cơ chế của nghiệm pháp tinel

Cơ chế của nghiệm pháp tinel

Trong hội chứng ống cổ tay, có sự tăng áp lực trong ống và làm tổn thương thần kinh giữa. Đều này làm thay đổi tính thấm của màng tế bào của thần kinh giữa tăng nhậy cảm. Vậy nên một tác động nhẹ nhàng trên da cũng có thể dễ dàng kích thích thần kinh.

Ý nghĩa

Một một nghiên cưu đánh giá cho rằng nghiệm pháp Tinel rất khó để phân biệt những người hội chứng ống cổ tay với những người không bị61Nghiên cưu cho thấy độ nhậy là 25–60%, độ đặc hiệu là 64–80%, PLR 0.7–2.7 và NLR 0.5–1.1.Điều đó cho thấy rằng nghiệm pháp Phalen nhậy cảm và đặc hiệu hơn. Có một vài nghiên cứu kiểm chứng ý nghĩa của nghiệm pháp Tinel.