Nhịp đập mỏm tim: ổ đập bất thường thất trái

7/14/2020 11:46:00 AM

Ổ đập bất thường thất trái dùng để mô tả một nhịp đập mỏm tim toàn thì tâm thu (nghĩa là kéo dài từ đầu tâm thu đến T2).

Mô tả

Nhịp đập mỏm tim được cảm nhận ở khoang liên sườn V đường giữa đòn trái trên một diện đập khoảng 2–3 cm2.

Mỏm tim đập bình thường được mô tả là một nhát bóp ngắn ở đầu thì tâm thu và biến mất trước khi tiếng T2 được nghe.

Dùng để mô tả một nhịp đập mỏm tim toàn thì tâm thu (nghĩa là kéo dài từ đầu tâm thu đến T2).

Nguyên nhân

Thường gặp

Kinh điển gặp trong tình trạng tăng gánh áp lực:

Tăng huyết áp.

Hẹp động mạch chủ.

Bệnh cơ tim tắc nghẽn phì đại.

Ít gặp

Tim dãn.

Sau nhồi máu cơ tim.

Cơ chế

Để bù trừ cho sự tăng gánh áp lực trên thất trái, thất trái lớn về kích thước, làm nó dễ sờ được. Trong tình trạng tăng hậu tải, sự tống máu khỏi buồng thất trái kéo dài suốt thì tâm thu, tạo một xung động duy trì tới T2.

Ý nghĩa

Mặc dù không được nghiên cứu sâu, một ổ đập bất thường thất trái được thấy qua một nghiên cứu cho rằng nó tốt hơn điện tâm đồ trong dự đoán phì đại thất trái (độ nhạy 88%, độ đặc hiệu 78%).