Bàn tay gió thổi: tại sao và cơ chế hình thành

2020-05-22 03:30 PM

Bàn tay gió thổi là một triệu chứng điển hình của viêm khớp dạng thấp và có ý nghĩa phân biệt với các viêm xương khớp khác. Giá trị chuẩn đoán còn hạn chế do xuất hiện muốn, như ngón tay cổ ngỗng.

Sự dịch chuyển của khớp bàn ngón và/ hoặc khớp cổ tay về phía trụ.

Hình. Bàn tày gió thổi

Bàn tày gió thổi

Triệu chứng điển hình của tổn thương ăn mòn xung quanh khớp bàn ngón, kèm trật khớp, các ngón tay nghiêng trụ.

Nguyên nhân

Viêm khớp dạng thấp.

Cơ chế

Khớp bàn ngón

Phá hủy cấu trúc ổn định do viêm bao hoạt dịch làm mất cân bằng lực bên trụ và bên quay dẫn đến hình thành bàn tay gió thổi.

Khớp bàn ngón là khớp lồi cầu va có thể chuyển động về hai bên. Do đó thường ít ổn định hơn khớp ngón tay. viêm bao hoạt dịch và tổn thương sụn khớp trong viếm khớp dạng thấp có thể kéo dài bao hoạt dịch và dây chằng, làm mất ổn định khớp. Nguyên nhân gây nghiêng trụ còn chưa rõ dàng, co nhiều giải thuyết bao gồm:

Xu hướng bình thường ngón tay nghiêng về bên trụ khi gấp.

Viêm khớp bàn ngón và ngòn tay có thể lan mặt gấp gấp khớp bàn ngòn tạo ra yếu tố “ trụ” chỉ đạo các gân duỗi.

Sự kéo căng của các dây chằng cổ tay làm dịch chuyển các đốt ngón gần.

Sự kéo căng của các dây chằng làm gân bên trụ dịch chuyển trong ống cổ tay.

Sự kéo căng của các gân gấp làm dịch chuyển về bên trụ.

Sự dịch chuyển sang bên trụ có thể do phẫu thuật.

Mạc giữ các gân bên quay bị yếu làm dịch chuyển gân cơ duỗi chung các ngón về bên trụ.

Đứt các gân duỗi các ngón đốt xa làm tăng khả năng trật khợp bàn ngón.

Co các cơ ở phía bên trụ.

Khớp cổ tay

Viêm khớp dạng thấp có liên quan đến sự tiến trển của bao hoạt dịch khớp cổ tay cũng như mỏm trâm trụ và đầu xương thuyền. Khi xương thuyền di động làm lỏng khớp cổ tay, di chuyển cổ tay bên quay, mất cân bằng các gân và nghiêng trụ khớp bàn ngón.

Ý nghĩa

Bàn tay gió thổi là một triệu chứng điển hình của viêm khớp dạng thấp và có ý nghĩa phân biệt với các viêm xương khớp khác. Giá trị chuẩn đoán còn hạn chế do xuất hiện muốn, như ngón tay cổ ngỗng.

Nó có ý nghĩa trong việc xác định mức độ nghiêm trọng trong những thay đổi về khớp.

Bài xem nhiều nhất