Tiếng tim thứ ba: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-26 04:12 PM

Một sự hạn chế đổ đầy thất trái đột ngột đầu thì tâm trương gây rung động thành tim và máu trong tim, sẽ tạo ra tiếng T3. Một cách điển hình, tiếng T3 được thấy ở bệnh nhân có tăng đổ đầy, tăng thể tích và thất trái xơ cứng, kém đàn hồi.

Mô tả

Tiếng tim nghe rõ, đục, tần số thấp, nghe trong pha đổ đầy nhanh đầu thì tâm trương. Nhịp điệu của tiếng tim ở bệnh nhân có T3 giống như phát âm từ Kentucky.

Nguyên nhân

Phổ biến

Thường là sinh lý ở bệnh nhân trẻ (dưới 40 tuổi).

Bất kỳ nguyên nhân nào làm giảm chức năng tâm thất cũng gây ra tiếng tim thứ ba.

Ít phổ biến

Các bệnh khác: thiếu máu, nhiễm độc giáp, hở hai lá, HOCM, hở chủ và hở ba lá.

Cơ chế

Một sự hạn chế đổ đầy thất trái đột ngột đầu thì tâm trương gây rung động thành tim và máu trong tim, sẽ tạo ra tiếng T3.

Một cách điển hình, tiếng T3 được thấy ở bệnh nhân có tăng đổ đầy, tăng thể tích và thất trái xơ cứng, kém đàn hồi.

Ý nghĩa

Nghe thấy T3 là triệu chứng của giảm chức năng thất trái và được xem là có tiên lượng xấu ở bệnh nhân suy tim.

Nó được dùng để dự đoán chức năng thất trái hay phân suất phụt < 50% với độ nhạy 51% và đặc hiệu 90%. Có những bằng chứng rõ ràng cho giá trị của nó trong dự đoán tăng áp lực thất trái (>15mmHg) với độ nhạy 41%, đặc hiệu 92%, với PPV 81 và NPV 65.