Biến đổi hình thái sóng tĩnh mạch cảnh: mất sóng y xuống

2021-01-21 12:39 PM

Bất cứ bệnh lý nào làm hạn chế hoặc ngăn cản sự đổ đầy tâm thất trong kì tâm trương đều gây mất sóng y - xuống. Trong chèn ép tim, áp lực từ dịch trương, gây cản trở đổ đầy thất trong kì tâm trương và do đó làm mất sóng y xuống.

Mô tả

Sóng y xuống phản ánh sự sụt giảm áp lực trong tâm nhĩ khi van ba lá mở ra và máu đổ vào tâm thất phải trong kì tâm trương.

Nguyên nhân

Thường gặp

Chèn ép tim.

Ít gặp

Hẹp van ba lá.

Mất sóng y xuống trong chèn ép tim

Hình. Mất sóng y xuống trong chèn ép tim

Áp lực động mạch đùi, nhĩ phải và màng ngoài tim trước (A) và sau khi

(B) giải áp màng ngoài tim trong chèn ép tim cấp. Lưu ý, trước khi giải

áp, có sóng x xuống nhưng không có sóng y xuống. Sau khi giải áp, có sự gia tăng áp lực động mạch đùi và sự giảm áp lực trong tâm nhĩ và sóng y xuống xuất hiện trở lại.

Cơ chế

Bất cứ bệnh lý nào làm hạn chế hoặc ngăn cản sự đổ đầy tâm thất trong kì tâm trương đều gây mất sóng y - xuống.

Trong chèn ép tim, áp lực từ dịch trương, gây cản trở đổ đầy thất trong kì tâm trương và do đó làm mất sóng y xuống.

Hiếm gặp hơn, trong hẹp van ba lá sự đổ đầy tâm thất bị hạn chế do van ba lá bị hẹp. Vì vậy, áp lực tâm nhĩ cao hơn bình thường và không xảy ra sự tụt giảm áp lực trong tâm nhĩ.