Băng ure (Uremic frost) trong bệnh nội tiết: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-12-03 06:42 PM

Trong suy thận không được điều trị, nồng độ ure máu tăng cao đến mức trong mồ hôi cũng xuất hiện ure. Sự bay hơi bình thường của mồ hôi cộng với nồng độ ure cao đưa đến kết quả là sự kết tinh và lắng đọng tinh thể ure trên da.

Mô tả

Đốm băng trắng hay vàng nhạt trên da.

Băng ure

Hình. Băng ure.

Nguyên nhân

Suy thận.

Cơ chế

Trong suy thận không được điều trị, nồng độ ure máu tăng cao đến mức trong mồ hôi cũng xuất hiện ure. Sự bay hơi bình thường của mồ hôi cộng với nồng độ ure cao đưa đến kết quả là sự kết tinh và lắng đọng tinh thể ure trên da.

Ý nghĩa

Với kĩ thuật lọc máu sớm, triệu chứng này rất hiếm gặp ở các nước phát triển.