Phản hồi gan tĩnh mạch cảnh: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-12 07:10 PM

Phản hồi gan tĩnh mạch cảnh hữu ích khi phối hợp với những dấu hiệu và triệu chứng khác và sẽ tăng giá trị tăng JVP. Nó nhạy nhưng không đặc hiệu cho bất kì bệnh nào, vì vậy phải xem xét tổng thể lâm sàng.

Mô tả

Ấn chắc vào 1/4 trên phải bụng (vùng gan) làm áp lực tĩnh mạch cảnh (JVP) trở nên rõ hơn và đôi khi thấy cao hơn. Phản hồi gan tĩnh mạch cảnh dương tính khi có tăng JVP > 3cmH2O kéo dài >15s.

Phản hồi gan tĩnh mạch cảnh

Hình. Phản hồi gan tĩnh mạch cảnh

Nguyên nhân

Bất kì nguyên nhân nào làm rối loạn chức năng thất phải - rối loạn chức năng tâm thu hoặc tâm trương.

Suy tim và quá tải thể tích.

Tăng hậu tải thất phải.

Chú ý: Dấu hiệu này không gặp trong chèn ép tim.

Cơ chế

Đặt áp lực lên 1/4 trên bụng phải giúp máu tĩnh mạch trở về tim phải qua tĩnh mạch chủ dưới dưới. Tăng thể tích máu về tim phải cộng thêm tăng áp lực cuối tâm thu và tâm trương trong nhĩ và thất phải (do rối loạn chức năng tim phải) và máu tĩnh mạch và áp lực thì dội ngược lại vào tĩnh mạch cảnh. Thất phải không thể chứa thêm máu tĩnh mạch trở ngược lại.

Ý nghĩa

Hữu ích khi phối hợp với những dấu hiệu và triệu chứng khác và sẽ tăng giá trị tăng JVP.

Nó nhạy nhưng không đặc hiệu cho bất kì bệnh nào, vì vậy phải xem xét tổng thể lâm sàng:

Khi có khó thở, có thể tiên đoán suy tim: PLR 6.0, NLR - 0.7834.

Khi có khó thở, có thể tiên đoán áp lực nén trong mao mạch phổi tăng >15 mmHg: PLR 6.7, NLR 0.08.

Phát hiện tăng áp lực tâm trương thất trái với độ nhạy 55–84%, độ đặc hiệu 83–98%, PLR 8.0, NLR 0.3.

Nếu không khó thở, tìm nguyên nhân khác.