Đồng tử Hutchinson: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-10-27 09:55 PM

Đồng tử Hutchinson là một triệu chứng nguy hiểm cảnh báo có thể dây thần kinh III bị chèn ép bởi thoát vị móc hải mã. Khi diều này xảy ra, khả năng tử vong có thể lên đến 100% nếu không can thiệp y khoa và phẫu thuật giải ép nhanh chóng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Mô tả

Đồng thử Hutchinson là đồng tử dãn, mất phản xạ ánh sáng do thoát vị móc hải mã gây chèn ép thần kinh vận nhãn. Có thể kèm theo các triệu chứng khác của liệt thần kinh vận nhãn (Ví dụ: yếu các cơ vùng mắt, hẹp khe mi).

Nguyên nhân

Thoát vị móc hải mã.

Xuất huyết não.

Xuất huyết ngoài màng cứng.

Khối choán chỗ (Ví dụ: khối u, áp xe, dị dạng mạch máu).

Minh họa khối máu tụ ngoài màng cứng

Hình. Minh họa khối máu tụ ngoài màng cứng gây thoát vị móc hải mã, chèn ép dây thần kinh vận nhãn (CNIII)

Cơ chế

Nguyên nhân thường gặp nhất gây thoát vị móc hải mã là khối máu tụ hoặc khối choán chỗ ngoài trục. Khi sự phát triển của một phần nào đó trong sọ (Ví dụ: khối choán chỗ) vượt quá sức chứa của nhu mô não và các thành phần nội sọ khác sẽ làm tăng thể tích và tăng áp lực nội sọ dẫn đến thoát vị não. Nhu mô não di chuyển theo chiều tác dụng của lực ép (thoát vị qua lỗ chẩm). Sự thoát vị hồi thái dương chẩm trong và móc hải mã có thể chèn ép trung não và thần kinh III, gây ra đồng tử dãn và mất phản xạ ánh sáng.

Ý nghĩa

Đồng tử Hutchinson là một triệu chứng nguy hiểm cảnh báo có thể dây thần kinh III bị chèn ép bởi thoát vị móc hải mã. Khi diều này xảy ra, khả năng tử vong có thể lên đến 100% nếu không can thiệp y khoa và phẫu thuật giải ép nhanh chóng.