Dấu hiệu Trendelenburg: tại sao và cơ chế hình thành

5/22/2020 3:09:00 PM

Nếu rối loạn chức năng cơ hoặc dây thần kinh quá có thể làm co cơ không hiệu quả, để giữ được thăng bằng, chân đối diện phải trùng xuống hoặc nghiêng xuống dưới.

Nếu có thể, yêu cầu bệnh nhân đứng bằng một chân, chân còn lại co. Dấu hiệu dương tính khi nếp lằn mông bên chân co thấp hơn bên lành.

Hình. Dấu hiệu Trendelenburg

Dấu hiệu Trendelenburg

Dấu hiệu dương tính bên chân phải ám chỉ co vấn đề bên hông trái.

Nguyên nhân

Bất kì nguyên nhân nào ảnh hưởng đến chức năng giạng hông:

Co hoặc ngắn cơ mông nhỡ.

Tổn thương tủy sống.

Rối loạn chức năng dây thần kinh tọa.

Bệnh rễ thần kinh.

Sai khớp hông.

Cơ chế

Bình thường, khi đứng bằng một chân, các cơ giạng đặc biệt là cơ mông nhỡ co để chịu lực tốt hơn giúp cơ thể được giữ được thăng băng. Nếu rối loạn chức năng cơ hoặc dây thần kinh quá có thể làm co cơ không hiệu quả, để giữ được thăng bằng, chân đối diện phải trùng xuống hoặc nghiêng xuống dưới.

Ý nghĩa

Bằng chứng về giá trị của triệu chứng này còn giới hạn, các con số đưa ra chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên nếu dấu hiệu dương tính cần kiểm tra kĩ càng.