Y tá điều dưỡng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 08:32 PM

Cọ rửa, khử khuẩn, tiệt khuẩn, kiểm tra và đóng gói dụng cụ phẫu thuật theo cơ số quy định cho từng loại phẫu thuật.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, tá (điều dưỡng) khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức có nhiệm vụ sau:

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt chú ý thực hiện công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa ngoại .

Nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh của bác sĩ điều trị.

Trước cuộc phẫu thuật: chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, thuốc cho cuộc phẫu thuật. Kiểm tra họ tên người bệnh, chỉ định phẫu thuật trước khi đưa người bệnh lên bàn phẫu thuật. Phụ phẫu thuật viên điều chỉnh bàn phẫu thuật, đèn phẫu thuật, mặc áo vô khuẩn.

Trong cuộc phẫu thuật: sắp xếp dụng cụ theo thứ tự, tiếp dụng cụ cho phẫu thuật viên theo đúng quy định kĩ thuật bệnh viện.

Sau cuộc phẫu thuật kiểm tra tại dụng cụ, băng, gạc. Nếu phát hiện thiếu phải báo ngay cho phẫu thuật viên để đề phòng sót dụng cụ trong cơ thể người bệnh. Vệ sinh thiết bị bàn phẫu thuật sau mỗi cuộc phẫu thuật.

Theo dõi và chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật khi còn ở khoa và phát hiện tai biến để báo cáo cho phẫu thuật viên xử lý kịp thời.

Cọ rửa, khử khuẩn, tiệt khuẩn, kiểm tra và đóng gói dụng cụ phẫu thuật theo cơ số quy định cho từng loại phẫu thuật.

Quản lí thiết bị y tế, dụng cụ, phương tiện phẫu thuật khác được giao.

Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên khi được phân công.

Tham gia thường trực theo sự phân công của y tá (điều dưỡng) trưởng khoa.