Trưởng khoa khám bệnh: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 09:35 AM

Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo ghi chép, cập nhật chính xác số liệu người bệnh đến khám bệnh tại khoa. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng trưởng khoa khám bệnh có nhiệm vụ quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện chu đáo việc tiếp đón người bệnh đến khám bênh và điều trị ngoại trú. Phải bố trí viên chức đưa người bệnh vào điều trị tại bệnh viện đến tận khoa. Không được gây phiền hà cho người bệnh.

Tổ chức thực hiện công tác khám bệnh kê đơn, chữa bệnh ngoại trú. Theo dõi đôn đốc điều hoà công việc để người bệnh không phải chờ đợi lâu.

Tổ chức công tác thường trực cấp cứu liên tục 24 giờ luôn sẵn sàng phục vụ người bệnh; tổ chức theo dõi sát những người bệnh nằm lưu tại khoa khám bệnh.

Khi khám bệnh nếu phát hiện các trường hợp bệnh dịch phải báo ngay cho y tế địa phương theo quy định phòng dịch, nếu phát hiện những sai sót do tuyến dưới chuyển đến phải báo cho phòng kế hoạch tổng hợp để thông báo rút kinh nghiệm tới cơ sở chuyển người bệnh đến.

Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo ghi chép, cập nhật chính xác số liệu người bệnh đến khám bệnh tại khoa. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho mọi người đến khám bệnh tại khoa.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.

Kí giấy cho người bệnh vào điều trị tại các khoa trong bệnh viện.

Kí giấy chứng nhận sức khoẻ khi được giao nhiệm vụ.