Hộ lý chung: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 08:39 PM

Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các buồng bệnh, buồng thủ thuật, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang, buồng làm việc của khoa.

Làm việc tại các khoa lâm sàng và khoa khám bệnh.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, hộ lí có nhiệm vụ sau:

Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các buồng bệnh, buồng thủ thuật, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang, buồng làm việc của khoa theo quy chế quản lí buồng bệnh và buồng thủ thuật và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Phục vụ người bệnh:

Thay, đổi đồ vải của người bệnh theo quy định.

Đổ bô, chất thải của người bệnh.

Cọ rửa và tiệt khuẩn dụng cụ đựng chất thải của người bệnh, đảm bảo luôn khô, sạch.

Phụ y tá (điều dưỡng) chăm sóc người bệnh toàn diện:

Hỗ trợ người bệnh thực hiện vệ sinh thân thể

Vận chuyển người bệnh.

Vận chuyển phương tiện và thiết bị phục vụ người bệnh và mang sửa chữa thiết bị hỏng.

Thu gom, quản lí chất thải trong khoa:

Đặt các thùng rác tại các vị trí quy định của khoa (có lót túi nilon ở trong)

Tập trung, phân loại rác từ các buồng bệnh, buồng thủ thuật vào thùng rác chung của khoa.

Buộc túi ni lon khi rác đầy 2/3 túi và dán nhãn, ghi rõ tên khoa trên nhãn.

Thu gom bỏ rác vào thùng không để rác rơi vãi ra ngoài.

Cọ rửa thùng rác hàng ngày.

Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của y tá (điều dưỡng) trưởng khoa.