Cai thở máy

2014-10-01 09:25 PM

Khi hít vào gắng sức, áp lực âm tối thiểu bằng 20cm nước trong 20 giây. Nếu người bệnh đang thở PEEP phải cho ngưòi bệnh thở lại IPPV trước khi tháo máy.

Mục đích

Cai thở máy là quá trình tách bỏ dần dần sự phụ thuộc máy thỏ ở một người bệnh đã quen thỏ máy, cho người bệnh trở lại thở tự nhiên một cách an toàn.

Cai thở máy nên thực hiện ngay sau khi tình trạng hô hấp đã Ổn định.

Chỉ định

Tất cả các người bệnh thở máy đã có dâ'u hiệu hô hấp và huyết động ổn định sau khi tháo máy 15 phút, chỉ thở oxy qua ống thông.

Chuẩn bị

Cán bộ chuyên khoa

Một bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu, hoặc bác sĩ chuyên khoa sơ bộ hồi sức cấp cứu.

Một bác sĩ thực hiện thủ thuật và kỹ thuật viên chăm sóc hô hấp, phải ở bên cạnh người bệnh khi bắt đầu tập rút máy.

Phương tiện

Máy hút dòm; ống hút dòm.

Oxy.

Người bệnh

Người bệnh tự thở vói: Vt = 4 - 5ml/kg, hoặc hơn 50% dung tích sốhg lý thuyết.

Khi hít vào gắng sức, áp lực âm tối thiểu bằng 20cm nước trong 20 giây.

Nếu người bệnh đang thở PEEP phải cho ngưòi bệnh thở lại IPPV (CMV) trước khi tháo máy.

Ở nơi có điều kiện, tiêu chuẩn cai thở máy tốt nhất là đo áp lực các khí trong máu.

Sau khi tháo máy: pH máu vẫn bình thường, Pa02 vẫn trên 60mbar, Sp02 trên 80%.

Các bước tiến hành

Đo áp lực các khí trong máu.

Người bệnh an tâm, hợp tác với bác sĩ.

Tháo máy.

Các biện pháp cai thở máy

Tự thở ngắt quãng 15 ph, 30 ph, 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ trong nhiều ngày. Nhưng nên cho thồ máy lại ban đêm.

SIMV (IDV).

Hỗ hấp áp lực hỗ trợ (PSV).

Hô hấp thể tích hỗ trợ (VSV).

Ống T.

CPAP.

Rút ống nội khí quản hoặc mở khí quản

Phải theo dõi chặt chẽ.

Cần kiểm tra kỹ tình trạng dây thanh đới: phù nề, hẹp... trước khi rút.

Các dụng cụ chuẩn bị rút ống nội khí quản giông như lúc chuẩn bị đặt ống.

Théo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi

Chò 15 phút, trong khi đo theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, điện tim.

Mạch phải dưới 100.

Huyết áp ỏ dưới mức bình thường.

Nhịp thở không quá 30 lần/phút.

Điện tim không có loạn nhịp tim.

Chụp X quang phổi: không có xẹp phổi, tắc đờm.

Xử trí

Suy hô hấp trở lại quá sớm, không đúng phương pháp: phải thở máy lại.

Xẹp phổi do cơ hô hấp còn yếu: phải thông khí nhân tạo, soi hút phế quản.