Lao hang phổi phải có mức nước mức hơi

2012-08-08 10:51 AM

Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm thường ảnh hưởng đến phổi. Nó là kẻ giết người lớn nhất thứ hai do một tác nhân lây nhiễm đơn trên toàn thế giới, và trong năm 2012, 1,3 triệu người chết vì căn bệnh này, với 8,6 triệu người ngã bệnh.

Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm thường ảnh hưởng đến phổi. Nó là kẻ giết người lớn nhất thứ hai do một tác nhân lây nhiễm đơn trên toàn thế giới, và trong năm 2012, 1,3 triệu người chết vì căn bệnh này, với 8,6 triệu người ngã bệnh.

Lao thường ảnh hưởng đến phổi, mặc dù nó có thể lây lan đến các bộ phận khác trên cơ thể. 

Các bác sĩ phân biệt giữa hai loại nhiễm trùng lao: tiềm ẩn và tích cực. Trong lao tiềm ẩn, vi khuẩn lao vẫn còn trong cơ thể ở trạng thái không hoạt động. Không có triệu chứng và không truyền nhiễm, nhưng có thể trở thành hoạt động. Trong thể tích cực (hoạt động), loại vi khuẩn này gây ra các triệu chứng và có thể lây sang người khác.

Hình ảnh lao hang phổi phải có mức nước mức hơi & xẹp toàn bộ phổi trái

Hình ảnh lao hang phổi phải có mức nước mức hơi & xẹp toàn bộ phổi trái