Hạch trung thất to và đối xứng trong Sarcoidose

2012-08-08 02:39 PM

Hạch trung thất là một nhóm các hạch bạch huyết nằm trong trung thất, là một phần trong phần trung tâm của ngực. Các hạch bạch huyết là, cấu trúc tròn nhỏ được đặt trên khắp cơ thể, đặc biệt là xung quanh các mạch máu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hạch trung thất là một nhóm các hạch bạch huyết nằm trong trung thất, là một phần trong phần trung tâm của ngực. Các hạch bạch huyết là, cấu trúc tròn nhỏ được đặt trên khắp cơ thể, đặc biệt là xung quanh các mạch máu. Các hạch bạch huyết là một phần quan trọng của hệ thống bạch huyết của cơ thể. Các hạch trung thất, như các hạch bạch huyết khác. 

Các hạch trung thất cao là ở phần trên của ngực và cổ, bên cạnh thực quản và khí quản và tiếp tục xuống đến mép trên của động mạch phổi trái. Các hạch trung thất thấp hơn có thể được tìm thấy trong khoang ngực dưới, gần các thùy dưới của phổi.

Hình ảnh hạch trung thất to & đối xứng trong Sarcoidose ở bệnh nhân nữ, 27 tuổi - Sarcoidose

Hình ảnh hạch trung thất to & đối xứng trong Sarcoidose ở bệnh nhân nữ, 27 tuổi - Sarcoidose