Thoát vị hoành trái và thoát vị dạ dày

2012-08-08 11:11 AM

Thoát vị cơ hoành dạ dày là một phần của dạ dày lên vào trong khoang ngực. Dạ dày ép lên thông qua một lỗ nhỏ ở cơ hoành. Cơ hoành là thành cơ ngăn cách khoang bụng từ khoang ngực.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thoát vị cơ hoành dạ dày là một phần của dạ dày lên vào trong khoang ngực. Dạ dày ép lên thông qua một lỗ nhỏ ở cơ hoành. Cơ hoành là thành cơ ngăn cách khoang bụng từ khoang ngực.

Một phần của dạ dày trượt vào và ra khỏi khoang ngực - đây là loại phổ biến nhất. Và phần trên của dạ dày trong khoang ngực.

Phức tạp hernia thoát vị-Một số loại khác của thoát vị dạ dày có thể được nhìn thấy. Những bất thường, nhưng nghiêm trọng hơn và có thể phải phẫu thuật.

Nguyên nhân chính xác của chứng thoát vị cơ hoảnh là không rõ ràng. Một số người được sinh ra với thoát vị nhưng hầu hết sẽ phát triển nó sau này trong cuộc sống.

Cơ hoành có lỗ mở đầu thực quản có thể đi qua. Suy yếu hay chấn thương đến lỗ mở này có thể cho phép thoát vị phát triển. Tăng áp lực trong ổ bụng cũng có thể đẩy dạ dày vào trong khoang ngực.

Hình ảnh thoát vị hoành trá

Hình ảnh thoát vị hoành trái trên phim chụp phổi thẳng có mức nước mức hơi giống hình ảnh của áp xe phổi trái

Hình ảnh thoát vị hoành

Hình ảnh thoát vị hoành (thoát vị dạ dày) có mức mức hơi giống áp xe phổi ở bệnh nhân nam, 21 tuổi

Thoát vị dạ dày

Hình ảnh khối thức ăn lổn nhổn ở vùng đáy phổi phải trên phim chụp cắt lớp phổi ở cửa sổ trung thất của cùng bệnh nhân nam, 21 tuổi - Thoát vị dạ dày