Kén hơi bội nhiễm có mức nước mức hơi

2012-08-08 10:43 AM

Hầu hết các bóng khí khổng lồ đạt kích thước và tình trạng dần dần theo thời gian, Nhưng có những trường hợp các bóng khí trải qua thời kỳ tăng trưởng và thay đổi tình hình trong khoang ngực của bệnh nhân khá nhanh chóng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Khí phế thũng gây mất tính đàn hồi thành của các túi khí nhỏ trong phổi. Cuối cùng, thành của các túi căng và không co lại, mà tạo ra kén lớn hơn, các túi khí ít hiệu quả trao đổi bình thường oxy và carbon dioxide trong quá trình hô hấp. Khó khăn trong việc hoàn toàn thở ra thường dẫn đến việc bẫy không khí trong phổi.

Nhưng bóng khí khổng lồ bắt đầu ra trên bản sắc riêng. Trên x-quang ngực chúng xuất hiện như những thực thể phần nào độc lập với cấu trúc bình thường còn lại của phổi bị ảnh hưởng, cách nhau bởi một mỏng, sợi, màng không đều. Khi đầy không khí và phát triển, các bóng khí khổng lồ cũng có thể bị tràn dịch để tạo ra sự pha trộn truyền nhiễm. Không chỉ có các bóng khí khổng lồ gây cản trở chức năng của phổi; nó có thể gây áp lực lên phổi và gây trở ngại cho chức năng thích hợp của nó. Vì vậy, ngay cả các mô không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh trở nên kém hiệu quả. 

Hầu hết các bóng khí khổng lồ đạt kích thước và tình trạng dần dần theo thời gian. Nhưng có những trường hợp các bóng khí trải qua "thời kỳ tăng trưởng" và thay đổi tình hình trong khoang ngực của bệnh nhân khá nhanh chóng. Bóng khí cũng có thể biến mất hoặc "xẹp" một cách tự nhiên hoặc sau một nhiễm trùng hoặc xuất huyết.

Hình ảnh kén hơi bội nhiễm có mức nước mức hơi ở thuỳ dưới phổi trái  trên phim chụp nghiêng trái

Hình ảnh kén hơi bội nhiễm có mức nước mức hơi ở thuỳ dưới phổi trái  trên phim chụp nghiêng trái