Lao phổi trên chẩn đoán hình ảnh

2012-08-08 02:47 PM

Trong lao tiềm ẩn, vi khuẩn lao vẫn còn trong cơ thể ở trạng thái không hoạt động, Không có triệu chứng và không truyền nhiễm, nhưng có thể trở thành hoạt động.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm thường ảnh hưởng đến phổi. Nó là kẻ giết người lớn nhất thứ hai do một tác nhân lây nhiễm đơn trên toàn thế giới, và trong năm 2012, 1,3 triệu người chết vì căn bệnh này, với 8,6 triệu người ngã bệnh.

Lao thường ảnh hưởng đến phổi, mặc dù nó có thể lây lan đến các bộ phận khác trên cơ thể. 

Các bác sĩ phân biệt giữa hai loại nhiễm trùng lao: tiềm ẩn và tích cực. Trong lao tiềm ẩn, vi khuẩn lao vẫn còn trong cơ thể ở trạng thái không hoạt động. Không có triệu chứng và không truyền nhiễm, nhưng có thể trở thành hoạt động. Trong thể tích cực (hoạt động), loại vi khuẩn này gây ra các triệu chứng và có thể lây sang người khác.

Hình ảnh lao gần toàn bộ phổi phải

Hình ảnh lao gần toàn bộ phổi phải kèm theo khí quản bị kéo lệch sang bên bệnh, vòm hoành bị kéo lên cao do tổn thương lao co kéo & gây xẹp phổi 

Hình ảnh lao thuỳ trên phổi trái

Hình ảnh lao thuỳ trên phổi trái & vòm hoành trái bị kéo lên cao do tổn thương lao co kéo

Hình ảnh tổn thương lao toàn bộ cả hai phổi

Hình ảnh tổn thương lao toàn bộ cả hai phổi

Hình ảnh  lao hang phổi phải có mức nước mức hơ

Hình ảnh  lao hang phổi phải có mức nước mức hơi & xẹp toàn bộ phổi trái (khí quản & các cơ quan trung thất bị kéo lệch về bên trái)

Hình ảnh lao hang phổi phải trên phim CT

Hình ảnh lao hang phổi phải trên phim CT, thành hang dày, bờ nham nhở