Ung thư phổi phải áp xe hoá

2012-08-08 10:53 AM

Ung thư phổi phải áp xe hoá trên phim chụp x quang và cắt lớp vi tính. Chẩn đoán ung thư phổi và phân loại hiện nay chủ yếu dựa trên kính hiển vi, thỉnh thoảng bổ sung bằng các xét nghiệm miễn dịch.

Đại đa số các khối u ung thư phổi. Phổ biến nhất, nó phát sinh từ các pseudo-phân tầng biểu mô niêm mạc của đường hô hấp phế quản nhưng cũng có thể phát sinh từ các biểu mô cuối đường hô hấp nhỏ và phế nang. Trên thế giới, ung thư phổi là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong liên quan ung thư.

Chẩn đoán ung thư phổi và phân loại hiện nay chủ yếu dựa trên kính hiển vi, thỉnh thoảng bổ sung bằng các xét nghiệm miễn dịch. Việc sử dụng các dữ liệu microarray được tạo ra trong tương lai có khả năng cải thiện triệt để phân loại bệnh.

Các khối u phổi được chia thành hai loại chính

Ung thư tế bào nhỏ (SCLC 20-25% các trường hợp) và ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC 70-80% các trường hợp) dựa trên lâm sàng và sự xuất hiện mô học.

Loại u hiếm khác bao gồm

Carcinoid (điển hình hoặc không điển hình),

Ung thư biểu mô,

Blastomas phổi,

Ung thư tế bào khổng lồ và trục.

Ung thư tế báo không nhỏ được chia thành ba loại mô học bệnh chính:

Ung thư biểu mô tế bào vảy,

Adenocarcinoma và

Ung thư biểu mô tế bào lớn. 

Trong khi ở một số quốc gia, ung thư tuyến là bệnh phổ biến nhất, ở các nước khác, trong khi tần số tương đối của ung thư tuyến đang tăng lên, ung thư biểu mô tế bào vảy vẫn chiếm ưu thế.

Hình ảnh ung thư phổi phải áp xe hoá ( u phổi thể ngoại vi)

Hình ảnh ung thư phổi phải áp xe hoá ( u phổi thể ngoại vi)

 Hình ảnh đám mờ đáy phổi phải trên phim phổi thường ở bệnh nhân nam, 47 tuổi - Ung thu phổi áp xe hóa

Hình ảnh đám mờ đáy phổi phải trên phim phổi thường ở bệnh nhân nam, 47 tuổi - Ung thu phổi áp xe hóa

Hình ảnh u phổi áp xe hóa nhiều ổ có mức nước mức hơi được phát hiện trên phim chụp cắt lớp vi tính mà trên phim phổi thường không phát hiện được ở cùng bệnh nhân nam, 47 tuổi - Ung thu phổi áp xe hoá

Hình ảnh u phổi áp xe hóa nhiều ổ có mức nước mức hơi được phát hiện trên phim chụp cắt lớp vi tính mà trên phim phổi thường không phát hiện được ở cùng bệnh nhân nam, 47 tuổi - Ung thu phổi áp xe hoá