Hội chứng giảm thông khí béo phì: hội chứng Pickwick

2016-10-21 10:41 AM

Điều trị hội chứng giảm thông khí béo phl chủ yếu là giảm cân, điều đó sẽ cải thiện tình trạng ưu thán và thiếu oxy cũng như các đáp ứng thông khí đối với thiếu oxy và ưu thán.

Các ảnh hưởng cơ bản trên sự kiểm soát thông khí là PaCO2, pH, PaO2 và pH dịch não tủy. Các biến số này được theo dõi bởi các cảm thụ quan hóa học trung tâm và ngoại vi. Trong điều kiện bình thường hệ thống kiểm soát thông khí duy trì pH và pCO2 trong các giới hạn hẹp, PaO2 được kiểm soát một cách lỏng lẻo hơn.

Một ít người béo phì thể hiện giảm thông khí trong lúc mất ngủ biểu thị của hội chứng giảm thông khí - béo phì. Đó là điều để phân biệt với giảm thông khí phế nang tiên phát do cực kỳ béo. Các hội chứng, các phát hiện lâm sàng và xét nghiệm thì mặt khác tương tự trong hai hội chứng ưu thán, thiếu oxy máu và hematocrit cao là các biểu hiện đặc trưng. Bệnh nhân nếu tăng thông khí tự nguyện trong khoảng 1 phút thì bình thường hóa được PCO2 và PO2 ngược với bệnh phổi do suy hô hấp mạn như COPD. Ở người có hội chứng giảm thông khí - béo phì, giảm thông khí xuất hiện do sự kết hợp hợp lực của khuynh hướng thông khí cùn và tải cơ học tác động mạnh tới bộ máy thông khí do béo phì. Hầu hết bệnh nhân có hội chứng giảm thông khí - béo phì cũng bị ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ mà điều này phải được điều trị một cách triệt để nếu đó cùng là rối loạn bệnh lý. Điều trị hội chứng giảm thông khí - béo phl chủ yếu là giảm cân, điều đó sẽ cải thiện tình trạng ưu thán và thiếu oxy cũng như các đáp ứng thông khí đối với thiếu oxy và ưu thán, cho medroxyprogesteron acetat 10 - 20 mg uống 8 giờ một lần. Có thể có cải thiện rõ tình trạng thiếu oxy, ưu thán, tăng hồng cầu và tâm phế. Hội chứng giảm thông khí - béo phì không nên nhầm với cơn ngủ kịch phát, rối loạn về buồn ngủ ban ngày qúa mức và các cơn ngủ không cưỡng lại được.