Nhịp nhanh trên thất ở trẻ em: cập nhật chẩn đoán và điều trị

2021-07-06 02:56 PM

Chuyển nhịp đồng bộ chỉ nên được xem xét đối với những trẻ có nhịp tim vượt quá 220 và có một hoặc nhiều dấu hiệu của giảm tưới máu, hoặc không thấy huyết áp.

Điều trị

Chăm sóc bệnh nhân.

Nhịp tim nhanh có liên quan đến chấn thương cấp tính hoặc mất thể tích không ?.

Nếu nghi ngờ có giảm thể tích tuần hoàn, tiêm tĩnh mạch 20 mL / kg nước muối.

Chuyển nhịp không đồng bộ 0,5 jun / kg cho bệnh nhân có triệu chứng. Có thể thực hiện lên đến 1 jun / kg.

Cân nhắc sử dụng an thần khi sốc điện.

Liệu pháp, mỗi giao thức.

Adenosine 0,1 mg / kg tiêm tĩnh mạch nhanh. Nếu không có tác dụng, lặp lại Adenosine 0,2 mg / kg tiêm tĩnh mạch nhanh. Liều đơn Adenosine tối đa không được vượt quá 12 mg.

Cân nhắc nghiệm pháp Vagal.

Chú ý

Chuyển nhịp đồng bộ chỉ nên được xem xét đối với những trẻ có nhịp tim vượt quá 220 và có một hoặc nhiều dấu hiệu của giảm tưới máu, hoặc không thấy huyết áp.

Theo dõi cẩn thận bệnh nhân khi điều trị; nhịp tim nhanh ổn định có thể nhanh chóng chuyển đổi sang nhịp / tình trạng không ổn định.

Cho bệnh nhân an thần trước khi chuyển nhịp tim, nếu thời gian cho phép.

Nhịp tim nhanh thường gặp nhất ở trẻ em là xoang.