Nhịp nhanh trên thất ở người lớn: cập nhật chẩn đoán và điều trị

2021-06-25 02:08 PM

Theo dõi cẩn thận bệnh nhân khi điều trị; nhịp tim nhanh ổn định có thể nhanh chóng chuyển đổi sang nhịp / tình trạng không ổn định. Nhịp tim nhanh thường gặp nhất ở trẻ em là xoang.

Điều trị ban đầu

Chăm sóc bệnh nhân.

Nghiệm pháp Vagal: Thực hiện nghiệm pháp và / hoặc ho.

Nếu huyết áp tâm thu không ổn định (dưới 100mm Hg): Chuyển nhịp đồng bộ ở 50 J, 100 J, 200 J, 300 J và 360 J hoặc các giá trị hai pha tương đương. Kiểm tra nhịp và mạch giữa mỗi lần cố gắng giảm nhịp tim.

Xem xét sử dụng thần khi sốc điện.

Adenosine 6 mg tĩnh mạch nhanh trong 1-3 giây. Nếu liều trước đó không giải quyết được rối loạn nhịp, Adenosine 12mg tiêm tĩnh mạch nhanh trong 1-3 giây. Lặp lại Adenosine 12 mg tĩnh mạch nhanh trong 1-3 giây nếu liều trước đó không giải quyết được rối loạn nhịp.

Lưu ý: Sử dụng Adenosine với 20 mL dung dịch muối sinh lý và nâng cao chi.

Điều trị tiếp theo

Liều bổ sung của các loại thuốc trên.

Chỉ định Diltiazem HCL

Bolus ban đầu: 0,25 mg / kg tiêm tĩnh mạch trong hai phút.

Nếu đáp ứng không đầy đủ sau 15 phút, tiêm lại liều 0,35 mg / kg tĩnh mạch trong hai phút.

Chống chỉ định: Hội chứng Wolff-Parkinson-White, block nhĩ thất độ 2 hoặc độ 3 và hội chứng xoang bị bệnh (trừ trường hợp có máy tạo nhịp thất), hạ huyết áp nặng hoặc sốc tim.

Hoặc là

Amiodarone 150 mg tĩnh mạch chậm trong 10 phút.

Lưu ý

Đề nghị khám: Tình trạng tinh thần, da, tim, phổi, bụng, lưng, ngọn chi, thần kinh.

Theo dõi cẩn thận bệnh nhân khi điều trị; nhịp tim nhanh ổn định có thể nhanh chóng chuyển đổi sang nhịp / tình trạng không ổn định.

Cho bệnh nhân an thần trước khi chuyển nhịp tim, nếu thời gian cho phép.

Nhịp tim nhanh thường gặp nhất ở trẻ em là xoang.