Ngừng tim vô tâm thu ở người lớn: cập nhật chẩn đoán và điều trị

2021-06-15 12:58 PM

Xem xét nguyên nhân cơ bản của ngừng tim vô tâm thu (hoạt động điện không có xung động). Luôn luôn, giảm thiểu sự gián đoạn của ép ngực, đặc biệt là trong khi đặt đường truyền tĩnh mạch.

Điều trị ban đầu

Chăm sóc bệnh nhân.

Thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) cho đến khi máy khử rung tim được gắn vào và có thể hoạt động.

Sử dụng máy khử rung tim theo hướng dẫn.

Tiếp tục hồi sinh tim phổi khi thích hợp.

Điều trị tiếp theo

Xem xét nguyên nhân cơ bản của ngừng tim vô tâm thu (hoạt động điện không có xung động).

Luôn luôn, giảm thiểu sự gián đoạn của ép ngực, đặc biệt là trong khi đặt đường truyền tĩnh mạch.

Xác minh ngừng tim vô tâm thu ở 2 chuyển đạo, nếu có thể.

Xem xét và điều trị các nguyên nhân cơ bản của ngừng tim vô tâm thu.

Nếu nguyên nhân không xác định và ngừng tim vô tâm thu vẫn tồn tại:

Epinephrine 1: 10.000 1 mg tĩnh mạch mỗi 3-5 phút; có thể thay thế Vasopressin 40 đơn vị tĩnh mạch thay cho liều đầu tiên hoặc thứ hai epinephrine 1: 10.000.

Điều trị bổ xung

Liều bổ sung của các loại thuốc trên.

Sodium Bicarbonate 1 mEq / kg tĩnh mạch.

Atropine 1 mg tĩnh mạch, lặp lại đến liều tối đa 3 mg.

Nguyên nhân có thể gặp

Hạ thân nhiệt.

Hạ kali máu.

Thiếu ô xy.

Nhiễm toan.

Độc tố.

Huyết khối mạch vành / phổi).

Tràn khí màng phổi áp lực.

Chèn ép tim.