Thuốc gốc và biệt dược theo vần V

Danh mục các thuốc theo vần V, thành phần, dạng thuốc và hàm lượng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, tác dụng không mong muốn, liều lượng và cách dùng, tương tác, bảo quản

Vắc xin Covid-19 EpiVacCorona (Nga): hiệu quả liều lượng và cách sử dụng

Vắc xin Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson): hiệu quả liều lượng và cách sử dụng

Vắc xin Covid-19 Convidecia (Trung Quốc): hiệu quả liều lượng và cách dùng

Vắc xin Covid-19 Vaxzevria (AstraZeneca): hiệu quả liều lượng và cách sử dụng

Vắc xin Covid-19 Sputnik V (Nga): hiệu quả liều lượng và cách sử dụng

Vắc xin Covid-19 mRNA-1273 (Moderna): hiệu quả liều lượng và cách sử dụng

Vắc xin Covid-19 Comirnaty (Pfizer-BioNTech): hiệu quả liều lượng và cách sử dụng

Votrient: thuốc điều trị ung thư

Visanne: thuốc điều trị lạc nội mạc tử cung

Viacoram: thuốc điều trị tăng huyết áp

Vastarel MR: thuốc điều trị triệu chứng ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định

Voriconazol: thuốc chống nấm Vorican 200

Vitamin D và các thuốc tương tự

Vinorelbine tartrat: thuốc chống ung thư, Navelbine, Vinorelbine, Vinorelsin

Venlafaxin: thuốc chống trầm cảm, Efexor XR, Venlixor

Valsartan: thuốc chống tăng huyết áp, Amfatim, Cardival, Diovan

Vắc xin sởi quai bị rubella (MMR): Vaccinum morbillorum, parotiditis et rubella vivum

Vắc xin bài liệt bất hoạt: Vaccinum poliomyelitidis inactivatum

Vắc xin bạch hầu hấp phụ: Vaccinum diphtheriae adsorbatum

Valsarfast: thuốc điều trị tăng huyết áp

Vinorelsin

Voluven

Valsgim

Vorifend Forte

Vigamox

Vigadexa

Voltaren Emulgel

Ventolin Syrup

Ventolin Nebules

Ventolin Inhaler

Ventolin Expectorant

Velcade

Valcyte

Victoza

Vascam

Vomina

Volmax

Volsamen Cream

Veragel DMS

Visceralgine Forte

Vancocin CP

V. Rohto

Vancomycin hydrochloride

Varilrix

Vastarel

Vasobral

Vaxem Hib

Ventolin

Verospiron

Verorab

Vergeturine

Veybirol Tyrothricine

Viartril S

Vincarutine

Vitabact

Vitamine D3 Bon

Visine Original

Vincristine Richter

Vitacic

Vitreolent

Voltamicin

Voltaren

Vitamin E

Vitamin D

Vincristin

Vinblastin

Verapamil

Vecuronium

Vasopressin

Vancomycin

Vaccin viêm não nhật bản

Vaccin viêm gan B

Vaccin thương hàn

Vaccin liên sởi quai bị rubella

Vaccin tả

Vaccin sốt vàng

Vaccin sởi

Vaccin rubella

Vaccin não mô cầu

Vaccin liên hợp Haemophilus tuyp B

Vaccin lao

Vaccin giải độc tố bạch hầu

Vaccin dại

Vaccin bại liệt uống

Vaccin bại liệt dạng tiêm

Vaccin DPT: Vaccin tạo miễn dịch bạch hầu uấn ván ho gà

Mục lục thuốc và biệt dược theo vần V

Các danh mục

Thuốc gốc và biệt dược theo vần A

Thuốc gốc và biệt dược theo vần B

Thuốc gốc và biệt dược theo vần C

Thuốc gốc và biệt dược theo vần D

Thuốc gốc và biệt dược theo vần E

Thuốc gốc và biệt dược theo vần F

Thuốc gốc và biệt dược theo vần G

Thuốc gốc và biệt dược theo vần H

Thuốc gốc và biệt dược theo vần I, J

Thuốc gốc và biệt dược theo vần K

Thuốc gốc và biệt dược theo vần L

Thuốc gốc và biệt dược theo vần M

Thuốc gốc và biệt dược theo vần N

Thuốc gốc và biệt dược theo vần O

Thuốc gốc và biệt dược theo vần P

Thuốc gốc và biệt dược theo vần Q

Thuốc gốc và biệt dược theo vần R

Thuốc gốc và biệt dược theo vần S

Thuốc gốc và biệt dược theo vần T

Thuốc gốc và biệt dược theo vần U

Thuốc gốc và biệt dược theo vần V

Thuốc gốc và biệt dược theo vần W

Thuốc gốc và biệt dược theo vần X

Thuốc gốc và biệt dược theo vần Z

Một số vấn đề dược lý học

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần A

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần B

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần C

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần D

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần F

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần G

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần H

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần K

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần L

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần M

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần N

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần O

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần P

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần R

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần S

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần T

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần V

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần X

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần Y

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần Z