Tiếng gõ màng ngoài tim: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-25 11:25 PM

Dòng máu chảy bị chậm đột ngột vào tâm thất đầu thì tâm trương tạo ra tiếng động, xảy ra do tâm thất không giãn được vì bị màng ngoài tim co thắt chặn lại.

Mô tả

Âm đầu tâm trương, âm sắc cao, nghe rõ nhất ở khoảng giữa mỏm tim và bờ trái xương ức.

Nguyên nhân

Viêm màng ngoài tim co thắt.

Cơ chế

Dòng máu chảy bị chậm đột ngột vào tâm thất đầu thì tâm trương tạo ra tiếng động, xảy ra do tâm thất không giãn được vì bị màng ngoài tim co thắt chặn lại.

Ý nghĩa

Được xem là một trong những dấu hiệu kinh điển tại tim của viêm màng ngoài tim co thắt, hiện diện trong 24%- 94% bệnh nhân có tình trạng này.

Có thể nhầm lẫn – tiếng s3 và tiếng gõ màng ngoài tim

Cơ chế giống với tiếng S3 nên rất khó phân biệt 2 âm này. Tuy nhiên, gõ màng ngoài tim là âm sắc cao trong khi S3 có âm sắc trầm. Luôn luôn dựa vào bệnh sử và các triệu chứng lâm sàng khác để phân biệt.