Tiếng tim thứ nhất mờ: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-26 04:10 PM

Khoảng PR dài cho nhiều thời gian giữa thời kỳ nhĩ thu và thất thu hơn cho các lá van di chuyển về gần nhau, vì vậy, khi thất thu, các lá van đã sẵn sàng để đóng lại nên gây ra ít tiếng động hơn.

Mô tả

Là tiếng tim thứ nhất nhẹ hơn bình thường.

Nguyên nhân

PR kéo dài (như block tim độ 1).

Hở hai lá.

Hẹp hai lá nặng.

Giảm đàn hồi thất trái.

Cơ chế

Khoảng PR dài

Khoảng PR dài cho nhiều thời gian giữa thời kỳ nhĩ thu và thất thu hơn cho các lá van di chuyển về gần nhau, vì vậy, khi thất thu, các lá van đã sẵn sàng để đóng lại nên gây ra ít tiếng động hơn.

Hở hai lá

Trong hở hai lá, dòng phụt ngược ngăn các lá van đóng lại nên làm T1 mờ.

Hẹp hai lá nặng

Trong hẹp hai lá nặng, các lá bị xơ cứng và khó di động để đóng và mở.

Thất trái giảm đàn hồi

Trong tình huống tâm thất giảm đàn hồi, áp lực cuối tâm trương cao, làm cho các lá van di chuyển về phía nhau nhanh hơn. Khi tâm thất co để đóng các van, các lá van đã sẵn sàng để đóng nên tạo ra âm thanh nhỏ.