Rì rào phế nang: nguyên nhân và cơ chế hình thành

6/3/2020 3:24:00 PM

Khi có những âm thấp hơn bị hãm nhỏ lại bởi phổi và thành ngực ở người khỏe mạnh, chỉ còn lại những âm cao hơn và nghe thấy rõ trong thính chẩn.

Thường được mô tả như âm thanh êm ả, rì rào với thì hít vào ngắn và thì thở ra rất êm dịu.

Nguyên nhân

Bình thường.

Cơ chế

Không khí chuyển động hỗn loạn trong đường dẫn khí lớn tạo ra âm thanh. Khi có những âm thấp hơn bị hãm nhỏ lại bởi phổi và thành ngực ở người khỏe mạnh, chỉ còn lại những âm cao hơn và nghe thấy rõ trong thính chẩn.