Sẩn Gottron: tại sao và cơ chế hình thành

2020-05-13 11:01 AM

Sẩn Gottron được cho là hình ảnh đặc trưng cho viêm bì, tuy nhiên, có bằng chứng hạn chế để hỗ trợ độ nhạy chính xác và độ đặc hiệu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tím (sẫm màu) sẩn trên mặt lưng của các khớp gian đốt.

Hình. Sẩn Gottron

Sẩn Gottron

Tìm thấy trên xương ngay dưới da: ngón tay, khuỷu tay và đầu gối. Các tổn thương được gồ cao, sẩn tím với quy mô nhỏ.

Nguyên nhân

Viêm bì cơ.

Cơ chế

Không có cơ chế rõ ràng nào đã được phát hiện ra.

Một nghiên cứu mô học cho thấy các tế bào lympho, biểu bì teo và không thấy bào ở lớp đáy của da, thêm vào những phát hiện khác.

Làm thế nào và tại sao các tổn thương xảy ra khi họ làm là không rõ ràng.

Ý nghĩa

Sẩn Gottron được cho là hình ảnh đặc trưng cho viêm bì (nghĩa là nếu hiện tại, một chẩn đoán có thể được thực hiện ngay cả khi không suy yếu cơ bắp). Tuy nhiên, có bằng chứng hạn chế để hỗ trợ độ nhạy chính xác và độ đặc hiệu.