Sự thuận tay: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-10-27 12:51 PM

Trong các bệnh nhân có triệu chứng bán cầu não ưu thế hay không ưu thế, tay thuận có giá trị xác định. Bên tay thuận có tương quan với bên bán cầu não ưu thế và vì vậy có giá trị định khu.

Mô tả và cơ chế

Sự thuận tay, hay ưu thế dùng một tay (Ví dụ: thuận tay phải, thuận tay trái hoặc thuận cả hai tay), là triệu chứng lâm sàng có ý nghĩa để xác định các triệu chứng thuộc bán cầu ưu thế hay không ưu thế.

Bên tay thuận có tương quan với bên bán cầu não ưu thế và vì vậy có giá trị định khu.

Thuận tay phải

96% bệnh nhân có bán cầu não trái chiếm ưu thế.

4% bệnh nhân có bán cầu não phải chiếm ưu thế.

Thuận tay trái

73% bệnh nhân có bán cầu não trái chiếm ưu thế.

27% bệnh nhân có bán cầu não phải chiếm ưu thế.

Triệu chứng bán cầu não ưu thế

Triệu chứng bán cầu não không ưu thế

Thất ngôn

Hội chứng Gerstmann

Phủ nhận không gian bên bệnh

Phủ nhận nửa người bên bệnh

Thất dụng


Bảng. Triệu chứng bán cầu não ưu thế và không ưu thế

Ý nghĩa

Trong các bệnh nhân có triệu chứng bán cầu não ưu thế hay không ưu thế, tay thuận có giá trị xác định.

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt