Viêm góc miệng: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-12-11 08:05 PM

Thiếu hụt dinh dưỡng dẫn đến cản trở sự bảo vệ, sửa chữa và tái tạo của các tế bào biểu mô ở vị trí ranh giới giữa da và niêm mạc miệng, dẫn đến viêm teo niêm mạc miệng.

Mô tả

Tổn thương dạng dát sẩn và mụn nước tập trung thành đám trên da ở góc miệng và nơi chuyển tiếp giữa da và niêm mạc.

Nguyên nhân

Hay gặp

Nấm miệng.

Răng giả không khớp.

Nhiễm khuẩn.

Ít gặp

Thiếu hụt dinh dưỡng(đặc biệt là vitamin B2, sắt và vitamin B6).

HIV.

Viêm góc miệng

Hình. Viêm góc miệng (có cả viêm teo lưỡi)

Cơ chế do thiếu hụt dinh dưỡng

Sắt và các chất dinh dưỡng khác cần thiết trong quá trình phiên mã cho sự tái tạo, sửa chữa và bảo vệ của tế bào. Thiếu hụt dinh dưỡng dẫn đến cản trở sự bảo vệ, sửa chữa và tái tạo của các tế bào biểu mô ở vị trí ranh giới giữa da và niêm mạc miệng, dẫn đến viêm teo niêm mạc miệng.

Ý nghĩa

Rất ít bằng chứng rõ ràng về ý nghĩa của triệu chứng này.