Tăng phản xạ do cường giáp: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-11-29 02:26 PM

Cơ chế chưa rõ. Có thể liên quan đến việc tăng nhạy cảm với catecholamine do dư thừa hormon tuyến giáp.

Mô tả

Được dùng để mô tả tình trạng tăng phản xạ quá mức bình thường

Nguyên nhân

Cường giáp.

Tổn thương neuron vận động cao.

Cơ chế của cường giáp

Cơ chế chưa rõ. Có thể liên quan đến việc tăng nhạy cảm với catecholamine do dư thừa hormon tuyến giáp.