Dấu hiệu Trousseau’s: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-12-15 12:55 PM

Có rất ít các nghiên cứu trực tiếp về độ nhạy và độ đặc hiệu của dấu hiệu trousseau. khoảng 11% tất cả bệnh nhân ung thư sẽ bị viêm tĩnh mạch huyết khối, ngược lại 23% các bệnh nhân được tìm thấy bằng chứng qua khám nghiệm tử thi.

Mô tả

Đầu tiên được mô tả bởi Trousseau khi ông theo dõi viêm tĩnh mạch huyết khối di chuyển xảy ra trước khi chẩn đoán bệnh ác tính tiềm ẩn. Qua thời gian, nó được dùng để mổ tả bất cứ huyết khối nào liên quan đến bệnh ác tính.

Hiện nay, dấu Trousseaun được hiểu đơn giản là bất cứ trường hợp nghẽn mạch huyết khối nào không giải thích được đến trước chẩn đoán bệnh lí ác tính của nội tạng tiềm ẩn.

Không được nhầm dấu Trousseau trong hạ canxi máu.

Nguyên nhân

Hay gặp

Ung thư phổi.

Ít gặp

Ung thư tụy.

Ung thư dạ dày.

Ung thư đại tràng.

Ung thư tuyến tiền liệt.

Cơ chế dấu hiệu Trousseau’s của bệnh ác tính

Hình. Cơ chế dấu hiệu Trousseau’s của bệnh ác tính

Cơ chế

Cơ chế thực sự của các trường hợp huyết khối do bệnh ác tính rất phức tạp,và cũng giống như không có bằng chứng hay hiểu biết đầy đủ.

Tuy nhiên, tất cả các cơ chế cuối cùng cũng dẫn đến hoạt hóa hệ thống đông máu.

Các yếu tố khác liên quan được thảo luận theo các tiêu đề dưới đây.

Yếu tố mô

Bằng chứng đã chỉ ra một vài ung thư biểu mô:

Bộc lộ các yếu tố mô nội mạc (TF).

Biểu hiện của các gen tiền ung thư (Oncogene) khối u và bất hoạt các gen ức chế ung thư, dẫn đến tăng yếu tố mô (TF).

Có thể thực sự sản xuất các yếu tố mô (TF) trong các túi nhỏ.

Tất cả chúng có thể hoạt hóa chuỗi phản ứng tao cục máu đông và ngưng kết tiểu cầu tại vị trí xa khối u.

Chất nhày ung thư

Chất nhày là các phân tử glycosylate lớn có trọng lượng nặng nhiều, các phân tử nặng.

Một vài khối u sản xuất rất nhiều chất nhày, sau đó tương tác với các selectin P và L để hoạt hóa mô theo nhiều con đường để tạo nút tiểu cầu và cục huyết khối nhỏ, vì vậy gây ra viêm tĩnh mạch huyết khối.

Hoạt hóa gen tiền ung thư (Oncogene)

Gần đây hơn, sự hoạt hóa MET Oncogene đòi hỏi phải hoạt hóa chất hoạt hóa plasminogen mô 1 và cyclooxygenase 2, qua đó ảnh hưởng đến con đường đông máu và chảy máu.

Thiếu oxy mô

Thiếu oxi mô làm tăng biểu hiện các gen làm cho dễ dàng đông máu (e.g. chất ức chế phân tử hoạt hóa plasminogen 1 [PAI-1]) cũng được đề xuất như một yếu tố đóng góp.

Còn thiếu các nghiên cứu xác định và chứng minh chứng.

Ý nghĩa

Có rất ít các nghiên cứu trực tiếp về độ nhạy và độ đặc hiệu của dấu hiệu trousseau. khoảng 11% tất cả bệnh nhân ung thư sẽ bị viêm tĩnh mạch huyết khối, ngược lại 23% các bệnh nhân được tìm thấy bằng chứng qua khám nghiệm tử thi. Trong khi thiếu các bằng chứng mạnh cho việc sử dụng dấu hiệu Trousseau trong các bệnh ác tính, ở bệnh nhân xuất hiện nhiều huyết khối mà không xác định được nguyên nhân, thì ung thư luôn luôn phải được xem xét.