Sốt do ung thư: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-12-15 12:49 PM

Tế bào ung thư giải phóng các cytokine gây sốt. Các chất hoại tử u cũng giải phóng TNF và các chất gây sốt khác. Tủy xương hoại tử giải phóng các chất độc và cytokin phá hủy tế bào.

Mô tả

Đặc trưng, là một chẩn đoán ngoại trừ ở bệnh nhân ung thư, sau khi đã loại trừ hết các nguyên nhân gây sốt khác.

Nguyên nhân

Thường gặp trong ung thư.

Chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân hay gây sốt khác.

Sốt do ung thư

Hình. Sốt do ung thư

Cơ chế

Cơ chế không rõ ràng. Các giả thiết được gợi ý, gồm:

Tế bào ung thư giải phóng các cytokine gây sốt (e.g. IL-1, IL-6, TNF-alpha and interferon).

Các chất hoại tử u cũng giải phóng TNF và các chất gây sốt khác.

Tủy xương hoại tử giải phóng các chất độc và cytokin phá hủy tế bào.

Ý nghĩa

Giá trị triệu chứng còn hạn chế. Ung thư là nguyên nhân gây sốt ở 20% trường hợp sốt không rõ căn nguyên.

Việc xác định giá trị dấu hiệu sốt do ung thư như điều trị bằng NSAIDs (Naproxen) làm giảm triệu chứng, không giống trong điều trị thử kháng sinh.