Dấu hiệu Hoover: tại sao và cơ chế hình thành

2020-06-03 12:11 PM

Khi lồng ngực bị ứ khí nặng, cơ hoành thường bị căng ra. Hậu quả là, khi cơ hoành co lại ở thì hít vào thì tạo nên di động đi vào, kéo theo bờ sườn, ngược lại với di động đi xuống bình thường.

Di động ngược vào trong của bờ sườn dưới trong thì hít vào.

Dấu hiệu hoover

Hình. Dấu hiệu hoover

Chú ý sự di động của phần khung xương sườn và các khoang liên sườn ở thì hít vào.

Nguyên nhân

Khí phế thũng.

Ứ khí phổi (chest hyperinflation).

Cơ chế

Khi lồng ngực bị ứ khí nặng, cơ hoành thường bị căng ra. Hậu quả là, khi cơ hoành co lại ở thì hít vào thì tạo nên di động đi vào, kéo theo bờ sườn, ngược lại với di động đi xuống bình thường.

Ý nghĩa

Một dấu hiệu hầu như bị lãng quên, dấu hiệu Hoover đã từng được phát hiện ở 77% bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn. Một nghiên cứu nhỏ gần đây hơn cho thấy độ nhạy 58%, độ đặc hiệu 86% và PLR là 4.16-cao hơn so với các dấu hiệu nhận biết tắc nghẽn đường dẫn khí khác. Dấu hiệu Hoover cũng tương quan với bệnh tắc nghẽn đường dẫn khí nặng hơn.

Bài mới nhất