Cổ có màng: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-12-03 06:46 PM

Một dấu hiệu ít gặp và nếu thật sự hiện hữu thì triệu chứng này luôn mang ý nghĩa bệnh lý. Trong hội chứng Turner, có đến 40% bệnh nhân sẽ có triệu chứng này.

Mô tả

Một vết da nổi bật chạy dọc từ cổ xuống vai.

Cổ có màng

Hình. Cổ có màng.

Nguyên nhân

Hội chứng Turner – thiếu một phần hay toàn bộ 1 nhiễm sắc thể giới tính.

Hội chứng Noonan– đột biến gen.

Cơ chế

Cơ chế chưa rõ. Trong hội chứng Turner, thiếu một phần hay toàn bộ một nhiễm sắc thể giới tính, tuy nhiên không rõ tại sao điều này lại dẫn đến triệu chứng cổ có màng.

Trong hội chứng Noonan, gần 50% bệnh nhân có đột biến gen trên nhiễm sắc thể số 12 - điều hòa sự biệt hóa và tăng sinh của tế bào.

Ý nghĩa

Một dấu hiệu ít gặp và nếu thật sự hiện hữu thì triệu chứng này luôn mang ý nghĩa bệnh lý. Trong hội chứng Turner, có đến 40% bệnh nhân sẽ có triệu chứng này.