Khoảng ngừng quay đùi: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-26 04:04 PM

Giống như trong hẹp van động mach chủ, hẹp động mạch chủ sẽ làm giảm phân suất tống máu do mạch máu hẹp và hiệu ứng Venturi, hút thành động mạch vào trong và góp phần làm giảm dòng chảy và biên độ mạch sau hẹp.

Mô tả

Là sự giảm biên độ và trì hoãn thời gian mạch ở phần dưới cơ thể trái ngược với mạch ở phần trên cơ thể, là dấu hiệu trung thành của hẹp động mạch chủ.

Nguyên nhân

Hẹp động mạch chủ.

Cơ chế

Giống như trong hẹp van động mach chủ, hẹp động mạch chủ sẽ làm giảm phân suất tống máu do mạch máu hẹp và hiệu ứng Venturi, hút thành động mạch vào trong và góp phần làm giảm dòng chảy và biên độ mạch sau hẹp.

Các yếu tố sau có thể có vai trò trong cơ chế hình thành mạch của hẹp động mạch chủ:

Hẹp tạo ra một sóng mạch phản hồi rất gần tim. điều này có nghĩa là sóng mạch phản hồi sớm hơn và nhanh hơn, tạo ra một huyết áp cao hơn gần chỗ hẹp.

Có ít chất đệm (phần động mạch gần chỗ hẹp ít đàn hồi), làm tăng thêm huyết áp tại chỗ hoặc hơi trên chỗ hẹp.

Dòng chảy và áp lực thành mạch bị cản và dàn trải hai bên mạch máu để chảy xa chỗ hẹp.