Thực hành chẩn đoán và điều trị glucose niệu khi mang thai

2012-11-13 05:14 PM

Nếu kết quả đo lúc đói > 5,8 mmol/L, hoặc kết quả đo sau đó 2 giờ > 7,8 mmol/L cho thấy hiện tượng tiểu đường thai nghén. Cần đề nghị chuyển bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa.

Để đảm bảo kết quả chính xác về lượng đường trong nước tiểu, nên lấy mẫu nước tiểu vào sáng sớm.

Sau 2 lần thử mà cho kết quả có glucose niệu thì cần thực hiện thử nghiệm dung nạp glucose sửa đổi như sau:

Đo lượng đường trong máu khi đói.

Cho bệnh nhân dùng một lượng đường glucose khoảng 75g.

Đo lượng đường trong máu sau đó 2 giờ.

Nếu kết quả đo lúc đói > 5,8 mmol/L, hoặc kết quả đo sau đó 2 giờ > 7,8 mmol/L cho thấy hiện tượng tiểu đường thai nghén. Cần đề nghị chuyển bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa.