Cơn đau thắt ngực kiểu Prinzmetal

2014-09-23 07:39 AM

Thường kèm theo đánh trống ngực, thoáng ngất, ngất do các rối loạn dẫn truyền và tính kích thích cơ tim như: bloc nhĩ thất hoặc bloc xoang nhĩ, ngoại tâm thu hoặc cơn nhịp nhanh thất.

Định nghĩa

Cơn đau thắt ngực kiểu Prinzmetal là một thể lâm sàng có những đặc điểm sau:

Các cơn đau xuất hiện tự nhiên không do gắng sức.

Trong cơn, điện tim có sóng ST chênh lên.

Về mặt cơ chế: thiếu máu cấp thành cơ tim do co thắt dữ dội một thân động mạch vành (giảm đường kính trên 80%).

Cơn đau ngực này rất thường gặp, mỗi ngày thây một nhiều do được chú ý tối nhiều hơn, chiếm khoảng 40-50% các cơn đau không ổn định.

Chẩn đoán

Chủ yếu dựa vào lâm sàng và điện tim.

Lâm sàng:

Cần điều tra kỹ lưỡng tính chất của cơn đau.

Xuất hiện lúc nghỉ, sau 12 giò đêm và lúc gần sáng.

Không xuất hiện khi gắng sức, mặc dù gắng sức nhiều.

Tái phát cùng một thòi điểm nhất định, khá đều đặn.

Tiến triển từng đợt trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, có những thời kỳ không đau có khi rất dài.

Thường kèm theo đánh trống ngực, thoáng ngất, ngất do các rối loạn dẫn truyền và tính kích thích cơ tim như: bloc nhĩ thất hoặc bloc xoang nhĩ, ngoại tâm thu hoặc cơn nhịp nhanh thất.

Hết cơn tự nhiên, trong một giờ trở lại, cơn có khi ngắn vài phút, dùng trinitrin thì hết ngay, nhưng lại tái phát nhanh, vì vậy phải dùng trinitrin nhiều lần trong ngày.

Điện tâm đồ điển hình trong cơn:

ST chênh lên trên 0,2 mV ở vùng thiếu máu. Ngoài cơn, điện tim trơ về bình thường. Vì vậy phải tìm mọi cách để ghi điện tim trong cơn. Đôi khi ST có thể chênh xuống lúc đó phải ghi điện tim ở chuyển đạo đối diện.

Phương phái ghi Holter:

Có thể phát hiện thêm một sô" trường hợp có cơn không đau.

Điện tim gắng sức:

Nghiệm pháp âm tính trong 40% trường hợp.

ST chênh lệch trong 35% trường hợp.

ST chênh xuống trong 25% trường hợp.

Nếu cơn dày trên 21ần/ngày thì hầu như bao giò ST cũng chênh lên.

Nếu điện tim bình thường mà vẫn nghi ngờ:

Thì phải làm test kích thích với các thuốc gây co mạch vành như các dẫn chất của cựa lúa mạch (mythylergometrin, ergonovin). Làm test khi đang chụp mạch vành. Test dương tính khi đường kính động mạch vành giảm 75%.

Các yếu tố hoàn cảnh nghĩ đến cơn đau Prinzmrtal

Cơn đau kèm theo ngất hay loạn nhịp tim.

Cơn đau tăng lên khi dùng một sô" thuốc như: dẫn chất của cựa lúa mạch, propranolol, aspirin, imipramin...

Cơn đau giảm với Nifedipin.