Són đái ở phụ nữ

2016-12-08 08:01 PM

Sự tăng áp lực đột ngột trong bụng được truyền đến bàng quang hoạt động bình thường mà không đến niệu đạo bị sa và như vậy nước tiểu có khuynh hướng bị rò vào lúc này

Chảy nước tiểu bất chợt dưới nhiều hình thức khác nhau xảy ra ở 40% phụ nữ. Số lần đi tiểu, chứng tiểu tiện đêm và vội vàng đôi khi kết hợp với không làm chủ được. Hỏi kỹ tiền sử về thói quen uống và tiểu tiện, lượng nước tiểu chảy ra, thời gian ra nước tiểu và sự hiện diện của viêm nhiễm đường tiết niệu sẽ giúp ích cho chẩn đoán. Bàng quang bình thường giữ được 500ml và nhìn chung sự thải nước tiểu xảy ra 2 - 3 giờ một lần trong khi thức.

Những phụ nữ có stress són đái sau đẻ đã có sa niệu đạo so với vị trí thông thường ở trên hoành niệu - dục. Sự tăng áp lực đột ngột trong bụng được truyền đến bàng quang hoạt động bình thường mà không đến niệu đạo bị sa và như vậy nước tiểu có khuynh hướng bị rò vào lúc này. Những phụ nữ sau mãn kinh thiếu estrogen đi tiểu tương tự do giảm trương lực niệu đạo và tổ chức bao quanh.