Khàn tiếng và thở rít: bệnh lý thanh quản

2016-09-10 11:05 AM

Giọng thô ráp khi sự xáo động tạo nên do sự bất thường của dây thanh âm như viêm thanh quản hoặc khối u dây thanh âm.

Các triệu trứng đầu tiên của bệnh lý thanh quản là khàn tiếng và thở rít. Khàn tiếng là do sự bất thường của luồng không khí đi qua dây thanh âm. Giọng nói thanh "thì thào" khi có quá nhiều không khí đi qua. Dây thanh âm đóng không kín hẳn, như trong liệt dây thanh âm một bên.

Giọng thô ráp khi sự xáo động tạo nên do sự bất thường của dây thanh âm như viêm thanh quản hoặc khối u dây thanh âm.

Thở rít là một âm cao tạo bởi những tổn thương làm hẹp đường thở. Tổn thương dưới dây thanh âm gây nên thở rít thì thở ra hoặc hỗn hợp.