Hấp thụ và bài tiết natri: được cân bằng trong trạng thái ổn định

2020-09-21 02:03 PM

Nếu rối loạn chức năng thận không quá nghiêm trọng, có thể đạt được cân bằng natri chủ yếu bằng cách điều chỉnh nội thận với những thay đổi tối thiểu về thể tích dịch ngoại bào hoặc các điều chỉnh toàn thân khác.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Một cân nhắc quan trọng trong việc kiểm soát tổng thể sự bài tiết natri - hoặc bài tiết hầu hết các chất điện giải, đối với vấn đề đó - là trong điều kiện trạng thái ổn định, sự bài tiết qua thận được quyết định bởi lượng ăn vào. Để duy trì sự sống, về lâu dài, một người phải bài tiết gần như chính xác lượng natri ăn vào. Do đó, ngay cả với những rối loạn gây ra những thay đổi chức năng thận lớn, sự cân bằng giữa lượng natri ăn vào và ra thường được khôi phục trong vòng vài ngày.

Nếu rối loạn chức năng thận không quá nghiêm trọng, có thể đạt được cân bằng natri chủ yếu bằng cách điều chỉnh nội thận với những thay đổi tối thiểu về thể tích dịch ngoại bào hoặc các điều chỉnh toàn thân khác. Tuy nhiên, khi thận bị rối loạn nghiêm trọng và sự bù đắp trong tuyến thượng thận bị cạn kiệt, cần phải điều chỉnh toàn thân, chẳng hạn như thay đổi huyết áp, thay đổi hormone tuần hoàn và thay đổi hoạt động của hệ thần kinh giao cảm.

Những điều chỉnh này có thể về cân bằng nội môi tổng thể vì chúng gây ra những thay đổi khác trên toàn cơ thể, về lâu dài có thể gây hại. Ví dụ, chức năng thận bị suy giảm có thể dẫn đến tăng huyết áp, do đó, giúp duy trì bài tiết natri bình thường. Về lâu dài, huyết áp cao có thể gây thương tích cho mạch máu, tim và các cơ quan khác. Tuy nhiên, sự bù đắp này là cần thiết vì sự mất cân bằng kéo dài giữa lượng nước và chất điện giải và bài tiết sẽ nhanh chóng dẫn đến tích tụ hoặc mất chất điện giải và dịch, gây trụy tim mạch trong vòng vài ngày. Do đó, người ta có thể xem những điều chỉnh toàn thân xảy ra để đáp ứng với những bất thường của chức năng thận như một sự cân bằng cần thiết để đưa chất điện giải và bài tiết dịch trở lại cân bằng với lượng ăn vào.