Ảnh hưởng của Leukemia trên cơ thể: di căn các tế bào leukemia

2020-11-04 10:50 AM

Ảnh hưởng thường gặp trong leukemia là phát triển sự nhiễm khuẩn, thiếu máu nặng, thiếu tiểu cầu. Các ảnh hưởng này chủ yếu dẫn đến từ sự thay thế các bạch cầu bình thường bằng các tế bào leukemia không có chức năng.

Ảnh hưởng đầu tiên của leukemia là tăng di căn các tế bào leukemia trong các vùng bất thường của cơ thể. Các tế bào leukemia từ tủy xường có thể tái sinh mạnh mẽ lan vào vùng xung quanh xương, gây đau và cuối cùng dẫn đến xương dễ gãy.

Hầu như mọi leukemia cuối cùng đều lan đến lạc, các hạch lympho, gan và các vùng mạch khác nhau, bất kể nguồn gốc leukemia là từ tủy xương hay hạch lympho. Ảnh hưởng thường gặp trong leukemia là phát triển sự nhiễm khuẩn, thiếu máu nặng, và có xu hướng xuất huyết giảm tiểu cầu (thiếu tiểu cầu). Các ảnh hưởng này chủ yếu dẫn đến từ sự thay thế các bạch cầu bình thường ở tủy xương và hạch lympho bằng các tế bào leukemia không có chức năng.

Cuối cùng, một ảnh hưởng quan trọng của leukemia trên cơ thể là dùng quá nhiều chất chuyển hóa bởi các tế bào quá sản phát triển. Các mô leukemia tái sản xuất các tế bào mới nhanh chóng và nhu cầu rất lớn được thực hiện trên nguồn dự trữ của cơ thể cho thực phẩm, acid amin, và vitamin. Do đó, năng lượng của bệnh nhân cạn kiệt nặng nề, và sử dụng quá mức acid amin bởi các tế bào leukemia gây ra sự suy thoái nhanh chóng của các mô protein b́nh thường của cơ thể. Do vậy, khi mô leukemia phát triên, các mô khác trở nên suy nhược. Sau khi đói vật chất kéo dài đủ thời gian, một mình yếu tố này cũng đủ dẫn đến tử vong.