Sử dụng các loại da và vật liệu thay thế da trong bỏng

2013-07-09 10:09 PM

Giảm đau cho người bệnh. Hạn chế mất dịch, máu qua vết thương. Hạn chế nhiễm khuẩn vết bỏng. Kích thích biểu mô hoá ở bỏng nông, kích thích tạo mô hạt ở bỏng sâu.

Mục đích

Giảm đau cho người bệnh.

Hạn chế mất dịch, máu qua vết thương.

Hạn chế nhiễm khuẩn vết bỏng.

Kích thích biểu mô hoá ở bỏng nông, kích thích tạo mô hạt ở bỏng sâu.

Một số vật liệu che phủ tạm thời

Phân loại:

Vật liệu có nguồn gốc từ da:

Da dị loại: Da ếch tươi, da ếch đông khô tiệt khuẩn bằng tia gamma, da lợn tươi đông lạnh.

Da đồng loại: da tử thi, da lấy từ thân nhân người bị bỏng.

Vật liệu có nguồn gốc sinh học tổng hợp: màng Biobrane, Intergra, Dermagraft, collagene, ...

Chỉ định:

Các vết bỏng độ II, III nền sạch.

Đắp vào nền vết thương sau khi cắt bỏ hoại tử.

Đắp vào nền mô hạt xấu, chuẩn bị ghép da tự thân.

Đắp vào những diện mô hạt rộng (khi chưa có điều kiện ghép da tự thân)

Chống chỉ định:

Hoại tử bỏng sâu.

Vết thương bỏng bẩn và ô nhiễm nặng.